Skip to main content

Co to jest dodatkowy wpłacony kapitał?

  • Adair

Dodatkowy wpłacony kapitał to kwota, którą inwestorzy płacą za akcje spółki powyżej określonej wartości nominalnej. Wartość nominalna to kwota w dolarach akcji spółki podczas pierwszej oferty publicznej (IPO). Po pierwszej ofercie publicznej inwestorzy prywatni mogą zdecydować się na zakup akcji spółki po wyższej cenie rynkowej. Różnica między bieżącą ceną rynkową a wartością nominalną stanowi dodatkowy kapitał wpłacony przez inwestorów. Akcje zwykłe lub uprzywilejowane o zerowej wartości nominalnej nie mają dodatkowego wpłaconego kapitału, gdy są sprzedawane po bieżącej cenie rynkowej. Cała kwota sprzedaży zostaje zaksięgowana na rachunku wydawanym na akcje zwykłe spółki.

Bilans firmy wymienia dodatkowy kapitał wpłacony. W Stanach Zjednoczonych przepisy stanowe często wymagają od firm wyliczania wartości nominalnej i wpłaconych kwot kapitału osobno w swoich bilansach. Ta separacja pomaga inwestorom zrozumieć, ile dodatkowych pieniędzy zebrano podczas emisji akcji zwykłych lub preferowanych. Innym powszechnym terminem określającym te kwoty jest kapitał zakładowy. Wysokie kwoty kapitału mogą wskazywać, że inwestorzy prywatni są skłonni zapłacić więcej pieniędzy za akcje spółki, niezależnie od podanej wartości nominalnej.

Kapitał zakładowy ma zazwyczaj niewielkie lub żadne znaczenie w wycenie całkowitego majątku firmy. Jest to po prostu zasada rachunkowości mająca na celu oddzielenie mniej ważnych informacji finansowych od ważniejszych informacji finansowych. Na przykład dodatkowy wpłacony kapitał wykazany w bilansie jest uwzględniony w zyskach zatrzymanych spółki. Zyski zatrzymane to skumulowany dochód netto z działalności gospodarczej od momentu założenia spółki. Firmy mogą wybrać wypłatę dywidendy lub odkupić zaległe akcje z zysków zatrzymanych.

Ponieważ inwestorzy prywatni zwykle inwestują swoje pieniądze w korporację poza normalnymi procedurami giełdowymi, zwykle są pierwszymi w kolejce po odkupienie akcji przez spółkę. Kiedy to nastąpi, firmy oferują prywatnym inwestorom określoną cenę za odkup akcji; kwota ta jest zwykle wyższa niż kwota zapłacona przez inwestorów za akcje. Po zakończeniu transakcji odkupu akcji spółka usuwa z bilansu wartość nominalną akcji pozostających do spłaty oraz dodatkowe wpłacone kapitał. Kwoty przekraczające wartość księgową tych informacji są odejmowane od zysków zatrzymanych spółki. Transakcje te są zwykle rejestrowane w odniesieniu do sprzedaży akcji prywatnym inwestorom, a nie funduszom inwestycyjnym lub grupom inwestycyjnym.