Skip to main content

Jakie są najlepsze wskazówki dotyczące znalezienia pomocy finansowej medycznej?

  • Buck

Rachunki medyczne i inne wydatki związane z starannością mogą się szybko sumować, szczególnie w przypadku poważnej choroby.Ubezpieczenie zdrowotne często obejmuje dużą część kosztów, ale osoby bez ubezpieczenia lub którzy wymagają procedur lub zabiegów, które nie są objęte polisą ubezpieczeniową, często potrzebują pomocy finansowej medycznej.Najlepsze miejsca do znalezienia pomocy finansowej medycznej są agencje rządowe, agencje i fundacje specyficzne dla choroby, prywatne organizacje charytatywne i grupy lokalne oraz programy za pośrednictwem poszczególnych szpitali i urzędów lekarzy.

Agencje rządowe w wielu krajach obejmują przepisy dotyczące pomocy o niskich dochodach, nieubezpieczonychosoby z medyczną pomocą finansową.Niektóre z tych programów dotyczą określonych kategorii ludzi, takich jak dzieci, osoby starsze lub rodziny, które są poniżej granicy ubóstwa.Najlepszym sposobem na znalezienie informacji na temat tego rodzaju pomocy finansowej medycznej jest rozmowa z lekarzami na temat informacji lub skontaktowanie się z lokalnym biurem usług społecznych w celu uzyskania informacji o różnych programach.Większość programów finansowanych przez rząd wymaga od pacjentów złożenia wniosku i przechodzenia procesu zatwierdzania, zanim będą mogli otrzymać świadczenia finansowe.

Wiele obszarów ma bezpłatne lub tanie kliniki, prowadzone przez rząd lub instytucje prywatne, zaprojektowane dla osób nieubezpieczonych i nieubezpieczonych iPotrzebujesz pomocy finansowej medycznej.Kliniki te mogą mieć wymagania, które ich pacjenci muszą spełnić, aby otrzymać opiekę, takie jak dostarczenie dowodu dochodu lub innej dokumentacji, która pokazuje ich potrzeby w zakresie pomocy finansowej medycznej.Lokalne pracownicy usług socjalnych i regionalne działy zdrowia są zwykle dobrym źródłem informacji dotyczących bezpłatnych lub tanich klinik.

Agencje i organizacje specyficzne dla choroby często działają na poziomie krajowym, a wielu zapewnia pomoc finansową dla pacjentów zdiagnozowanych pewnych chorób lub warunków.Niektóre z tych organizacji koncentrują się na określonych częściach ciała lub niektórych objawach, takich jak agencje zaburzeń nerek lub na tych, które koncentrują się na leczeniu bólu.Inne agencje dostarczają informacji i zasobów, często w tym pomocy finansowej, dla pacjentów zdiagnozowanych bardzo konkretnych problemów, takich jak cukrzyca.

Prywatne organizacje charytatywne i grupy lokalne, takie jak kościoły i fundamenty obywatelskie, mogą czasami zapewniać medyczną pomoc finansową dla pacjentów, którzy nie są w stanieAby znaleźć pomoc za pomocą innych źródeł.Grupy te często mają większą swobodę w oferowaniu pomocy, więc mogą pomóc pacjentom z innymi rachunkami w czasach problemów medycznych lub zapewnić inne środki wsparcia finansowego.Wiele lokalnych grup zorganizuje zbiórki pieniędzy i wydarzenia, aby pomóc osobom w społeczności, które mają trudności z zarządzaniem wydatkami medycznymi.

Indywidualni lekarze i szpitale często mają programy obniżające całkowity rachunek lub zorganizować raty płatnicze dla pacjentów potrzebujących pomocy finansowej medycznej.Nieubezpieczeni pacjenci powinni zawsze rozmawiać z kimś w dziale rozliczeniowym na temat wszelkich programów dla osób z potrzebami finansowymi.Programy te mogą wymagać procesu aplikacyjnego.