Skip to main content

Jakie są wymagania, aby zostać strażakiem?

  • Goddard

Aby stać się strażakiem, kandydaci muszą być inteligentni, sprawni fizycznie i mogą wytrzymać niezwykły stopień stresu.Strażacy muszą być przygotowani do wykonywania różnych zadań, w tym walki z pożarami, ratowaniem ludzi i edukacji społeczeństwa na temat zapobiegania pożarom.Szkolenie często wymaga pewnej edukacji, ze szczególnym naciskiem na szkolenie fizyczne i umysłowe przygotowujące kandydata do radzenia sobie ze stresem związanym z wydawaniem pożarów.Nie każdy może zostać strażakiem, ale ci, którzy mają wyzwanie, mogą cieszyć się satysfakcjonującą karierą, którą opinia publiczna tradycyjnie opiera się z wielkim szacunkiem.

Wymagania ogólne

Wymagania, aby zostać strażakiem, mogą się różnić w zależności od kraju i regionu, ale większość postanowień jest wspólna dla wielu miejsc.Aby złożyć wniosek, potencjalny strażak musi mieć co najmniej 17 lub 18 lat, w zależności od straży pożarnej.Niektóre wydziały wymagają, aby wnioskodawcy mają co najmniej 21 lat i nie starsi niż 29. Wszyscy kandydaci w USA muszą mieć dyplom lub równoważność ukończenia szkoły średniej, podczas gdy niektóre straże straży pożarnej wymagają, aby kandydaci mieli stopień naukowy lub ukończyli kilka kredytów uczelni w niektórych przedmiotach.

Ograniczenia fizyczne

Prospektywni strażacy muszą być sprawne fizycznie i mieć doskonałe widzenie i słuch.Ogólnie rzecz biorąc, każdy wnioskodawca musi poddać się badaniu lekarskiemu przeprowadzonym przez lekarza zatwierdzonego przez straż pożarną.Wnioskodawcy muszą mieć czysty rekord jazdy z ważnym prawem jazdy.Zazwyczaj muszą również przejść sprawdzanie przeszłości kryminalnej.

Wymagania edukacyjne

Aby zostać strażakiem, niektórzy ludzie decydują się na uczelnię lub uniwersytet, który oferuje stopnie nauki o straży pożarnej lub inżynierii strażackiej, choć nie zawsze jest to obowiązkowe.Z drugiej strony większość stanów zapewnia kandydatom strażaków szeroko zakrojone szkolenie przeciwpożarowe, niezależnie od wcześniejszej edukacji.Po szkoleniu uczniowie muszą zdać test pisemny i fizyczny egzamin wytrzymałości.Jeśli wnioskodawcy wy uzbiera wysokie wyniki w każdym egzaminie, ma on większą szansę na wybranie jako strażaka.

Rozważania psychologiczne

Jeśli ktoś chce zostać strażakiem, to on lub ona musi być w stanie dobrze poradzić sobie ze stresem.Strażacy reagują na sytuacje kryzysowe w spokojny sposób i utrzymują koncentrację i koncentrację pod skrajnym stresem.Ci, którzy łatwo panikują lub obawiają się wysokości, zwykle nie powinni mieć zastosowania, aby zostać strażakiem.

Podczas szkolenia zawodowego

Podczas treningu terenowego stażyste stażystów często muszą walczyć z kontrolowanymi pożarami, aby nauczyć się różnych sposobów ich wydania.Niektórzy studenci odbywają szkolenie w miejscu pracy, współpracując z profesjonalistami w straży pożarnej.Połączenie szkolenia w klasie i praktycznego doświadczenia przygotowuje stażystów do radzenia sobie z różnorodnymi sytuacjami kryzysowymi, z którymi mogą napotkać po zatrudnieniu.

Przyszłe możliwości dla strażaków

Kiedy dana osoba decyduje się zostać strażakiem, może spodziewać się kariery, która oferuje doskonałe świadczenia zdrowotne, emeryturę emerytalną po około 20 latach służby i bezpieczeństwo pracy.Rzadko zdarza się zwalniać pracowników, więc strażacy cieszą się wysokim wskaźnikiem bezpieczeństwa pracy.Gdy strażacy uzyskują wieloletnie doświadczenie i dalszą edukację, mogą awansować w organizacji, często stając się inspektorem strażackim, śledczym lub szefem straży pożarnej.