Skip to main content

Co to jest bezwzględne zatrudnienie?

  • Giles

Bezwzględne zatrudnienie jest sposobem obliczania całkowitej ilości populacji w określonej lokalizacji geograficznej.W przeciwieństwie do innych metod, takie podejście wymaga zidentyfikowania dokładnej liczby osób, które są faktycznie zatrudnione, a nie rozwinąć wyniki w procent.Celem identyfikacji bezwzględnego zatrudnienia jest często lepsze zrozumienie obecnego związku między liczbą osób, które faktycznie pracują, a całkowitą liczbą osób, które faktycznie mieszkają w rozważanym obszarze.

W ramach obliczania bezwzględnego zatrudnienia uwzględnia się każdy człowiek przebywający w określonym obszarze geograficznym.Niektóre są automatycznie uszeregowane wśród bezrobotnych, w tym dzieci, które są zbyt młode, aby je uznać za część siły roboczej, osób niepełnosprawnych, które wykluczałyby zatrudnienie, a nawet emerytów, którzy nie są już aktywni w sile roboczej.Po zidentyfikowaniu każdego obywatela jako wykonywania pracy, która spełnia kryteria oceny lub jest zaklasyfikowane jako bezrobotne, możliwe jest ustalenie, ile osób stanowi obecny poziom zatrudnienia bezwzględnego.

Wartość określania bezwzględnego zatrudnienia może być znacząca dla regionu, a nawet całego narodu.Ponieważ liczba ta z łatwością określa, ile z całkowitej populacji działa, może to ułatwić rządom projektowanie tego, czego można rozsądnie oczekiwać ze względu na podatki dochodowe.W mniejszym stopniu liczba ta może być również pomocna w przewidywaniu, ile przychodów można przewidzieć z lokalnych i państwowych podatków od sprzedaży.Gminy mogą również wykorzystać tę liczbę do rozwoju i planowania miast, w oparciu o to, co dzieje się pod względem ekspansji liczby obywateli zatrudnionych w całkowitej populacji.W zależności od wyników może to dostarczyć danych wspierających projekty, takie jak ekspansja szkoły, opracowanie dodatkowych systemów drogowych w niektórych częściach obszaru, a nawet ponowne zrekonowanie niektórych sekcji miasta do wielu zastosowań.

Agencje rządowe i gminy nie jest niczym niezwykłym, aby regularnie oceniać bezwzględne zatrudnienie.Porównanie obecnych danych zebranych z informacjami z poprzednich okresów może być bardzo pomocne w wykrywaniu trendów w zmianach populacji, wpływu zamykania niektórych branż na tym obszarze, a nawet korzyści wynikających z ustanowienia nowych pracodawców na tym obszarze.Coroczna ocena bezwzględnego zatrudnienia jest powszechna na wielu obszarach i może być przeprowadzana częściej w razie potrzeby.